Search   Contact      

 

     

Kennis

Kennis

Kenniseconomie

Innoveren & Concurreren

Kennislagen

Kenniswerkers

Professionele Organisatie

Lerende Organisatie

Kennisnetwerken

Research & Development

Organisatie & Management

Kennis-Links


Management

Goeroe overzicht

Toelichting

Management Jargon


 

De kenniseconomie

Het primaire proces van een onderneming is het ontwerpen, produceren en op de markt brengen van goederen en diensten. Omdat er een levenscyclus bestaat van goederen en diensten dienen er regelmatig nieuwe produkten (en diensten) aan het assortiment te worden toegevoegd. De Boston Consulting Group heeft daar en matrix voor bedacht. Hiervan uitgaande moeten kennisvelden gecombineerd worden. Bij het tot stand brengen van innovaties moeten, volgens Schumpeter, Neue Combinationen tot stand gebracht worden.Economisch gezien zijn kenniscreatie en het combineren van kennis geen doel op zich maar zijn het cruciale factoren in de concurrentie tussen ondernemingen, organisaties, maar ook regio's en landen (Porter).
Daarom spreekt Jacobs (1996) in zijn boek 'Het Kennisoffensief' over dekenniseconomie. Regelmatig publiceert Jacobs hierover in een column in het NRC Handelsblad.

Bij kennis speelt informatie natuurlijk een belangrijke rol. Men kan daarbij uitgaan van de trits: data, informatie en kennis. In dit rijtje wordt steeds waarde toegevoegd. In de kenniseconomie gaat het om vormen van specialisatie die leiden tot voor klanten herkenbare toegevoegde waarde.

 

 

 

 
________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl

copyright © 1995-2019 floor