Search   Contact      

 

 

   

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Het Arbo-jaarplan geeft aan welk deel van het Arbo-beleid in het komende jaar wordt gerealiseerd; de realisatie houdt in de uitvoering van een aantal deelplannen. Invalshoeken voor deelplannen kunnen zijn onderwerpen (bijv. TKV-stoffenlijst), processen/activiteiten (bijv. lassen, hijsen ), afdelingen, bepaalde artikelen van de Arbowet enz.


Inhoud
- deel Arbo-beleid dat in het komende jaar wordt uitgevoerd
- de voor dat jaar uit te voeren deelplannen
- de wijze van uitvoering van de wettelijke voorschriften
- voorlichting, onderricht en begeleiding van (jeugdige) werknemers
- te treffen maatregelen nav aangetoonde of vermoede beroepsziekten
- te treffen maatregelen nav ongevallen
- te treffen maatregelen nav door werknemers gemelde ongevallen
- te treffen maatregelen nav aanwijzingen door de Arbeidsinspectie
- het totale jaarbudget (mensuren en geld) voor de realisering
- wijze van toetsing en bijsturing

Tevens wordt de wijze van realisering in het jaarplan beschreven.


Regelgeving
Als referentie voor de opstelling van het jaarplan geldt artikel 4, lid 3 van de Arbowet alsmede CP 25 (Arbo-beleidsvoering; Arbo-jaarplan, Arbo-jaarverslag en werkoverleg, publicatie van de Arbeidsinpsectie, eerste druk 1991/UDC 331.82:65.011.1)

 

 

managementnieuws

nieuws

 

 

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2019 floor