Search   Contact      

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

economen jargon

 

 

 

De organisatie adviseur of management consultant is de persoon die organisaties adviseren op het gebied van management. Het is geen hecht georganiseerde wereldje. Naast grote bureaus van faam zijn er vele eenpitters (bureaus met een directeur/eigenaar). Er zitten veel 'vogels' van zeer uiteenlopende pluimage bij. Van oud-werknemers, die een reorganisatie hebben meegemaakt tot heuse management-goeroes.

De beroeps-organisaties van de organisatie-advieswereld zijn:

 • De Orde van Organisatiedeskundigen en -Adviseurs (OOA);
 • De Raad van Organisatie=Adviesbureaus (ROA);
 • De Nederlandse Vereniging van Organisatie-Adviseurs.

Daarnaast zijn er nog vele verenigingen die beroepsgenoten bundelen die op de een of andere manier met management van organisaties adviseren (juristen, accountants etc.).

Het organisatie-adviesvak is ontstaan op de werkvloer van fabrieken. Het doel was om produktie-verbeteringen aan te brengen in termen van efficiëncy en effectiviteit. De ingenieurs waren het eerste actief en later zijn de bedrijfskundigen, sociologen, psychologen en accountants er bij gekomen.

Recent komen er veel adviseurs uit disciplines als marketing, accountancy, automatisering en communicatie. De organisatie-adviseur helpt de manager bij vraagstukken die de ondernemer eigenlijk zelf moet oplossen. Dat is geen leuk uitgangspunt. De adviezen komen uit de meest uiteenlopende specialisaties voort:

 • Bedrijfsdoorlichting en sanering;
 • Ondernemingsstrategie;
 • Interne organisatie;
 • Marketing aanpak;
 • Export;
 • Personeelsbeleid;
 • Kwaliteitsverbetering;
 • Voorraadbeheer;
 • Produktontwikkeling;
 • Haalbaarheidsstudies;
 • Public Relations & Public Affairs;
 • Communicatie;
 • Informatisering.

Er zijn nog vele voorbeelden te geven. Op de meeste gebieden is er wel een theorie of aanpak die tot succes zal leiden.

Welk organisatie adviseur ?

De branche ervaring van de adviseur is van groot belang. Alleen dan kan hij zich inleven in de problematiek die eigenlijk de manager zelf zou moeten oplossen. De adviseur brengt ervaring, expertise, een frisse kijk in. Eigenlijk verkoopt hij lucht en het is dan ook begrijpelijk dat een curriculum moet duidelijk maken wat de adviseur kan bieden.

De keuze van een adviseur is dan ook vaak zeer sterk persoonsgebonden. Een kwaliteitskeurmerk bestaat er niet. Wel proberen de branche-organisaties die kwaliteit te waarborgen. Aansluiting van de adviseur bij een organisatie geeft geen garantie, maar het lidmaatschap van gerenommerde organisatie geeft een waardevolle indicatie.

De grote bureaus kunnen veelal alle mogelijke opdrachten uitvoeren. Let dan wel op het hanteren van blauwdrukken en of die van toepassing is op uw organisatie. Voor zeer specifieke opdrachten kunnen kleine gespecialiseerde bureaus een uitkomst zijn. De selectie daarvan gebeurt meestal door een aanbeveling van een bekende relatie die goede ervaringen met het bureau heeft.

Spreek van tevoren een resultaat af en leg de afspraken schriftelijk vast.

Meer informatie ?

 •  

  ________________________________________________________

  floor
  (e) info@floor.nl
  copyright © 1994-2022 floor