Search   Contact      

 

     

Kennis

Kennis

Kenniseconomie

Innoveren & Concurreren

Kennislagen

Kenniswerkers

Professionele Organisatie

Lerende Organisatie

Kennisnetwerken

Research & Development

Organisatie & Management

Kennis-Links

Wetenschappers


Management

Goeroe overzicht

Toelichting

Management Jargon


 

Wat is kennis ?

Aan een aantal deskundigen gevraagd:
 (Weggeman, 1997):

 • Kennis is het geheel van betekeninssen, begrippen, vaardigheden, werkwijzen etL dat voor juist en waar wordt gehouden en richting geeft aan het handelen.
  dr. A.L. Spijkervet (CSC - Computer Science Corporation)
 • Kennis is het vermogen om informatie om te kunnen zetten in kwalitatief goede beslissingen.
  drs. P. J. Puts CMA (Andersen Consulting)
 • Kennis is het kunnen voorspellen van hetgedrag van din gen en mensen.
  dr. ir. J.H. Blom (KEMA)
 • Kennis is door studie, onderzoek of oefening verkregen informatie die waarde heeft voor de organisatie. Deze informatie is opgeslagen in de vorm van brainware, groupware, hardware en documentware.
  ir. I.C. Kerssens-van Drongelen (Universiteit Twente)
 • Kennis is het vermogen om iets te kunnen doen met informatie.
  drs. L.J. G. Zuiderwijk (Pink Elephant)

Wat is kennismanagement ?

Volgens Weggeman (1997) is kennismanagement het managen van de productiefactor kennis, zoals werktuigbouw het bouwen van tuig is dat werkt. Daar zijn de experts het nog niet overeens. Jacobs (1996) vindt niet dat er sprake is van een productiefactor zoals de door economen gedefinieerde productiefactoren kapitaal, arbied en grond.
Kennis moet echter wel gemanaged worden en de definitie volgens Weggeman leent zich daarvoor. In het verlengde daarvan is het doel van kennismanagement om het rendement op deze productiefactor te verhogen. Dat kan door processen in organisaties, die steeds kennisintensiever worden, zo effectief en efficient mogelijk te laten verlopen. De professionals (kenniswerkers) spelen daarbij een grote rol en zij komen tot goede prestaties als zij plezier hebben om een bijdrage te leveren in de output van een organisatie.

Literatuur:

Weggeman, M. (1997) Kennismanagement; Inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties, Schiedam, Scriptum Management

 

 

 

 
________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl

copyright © 1995-2020 floor