Search   Contact      

 

     

Kennis

Kennis

Kenniseconomie

Innoveren & Concurreren

Kennislagen

Kenniswerkers

Professionele Organisatie

Lerende Organisatie

Kennisnetwerken

Research & Development

Organisatie & Management

Kennis-Links

Wetenschappers


Management

Goeroe overzicht

Toelichting

Management Jargon


 

De kenniseconomie

Het primaire proces van een onderneming is het ontwerpen, produceren en op de markt brengen van goederen en diensten. Omdat er een levenscyclus bestaat van goederen en diensten dienen er regelmatig nieuwe produkten (en diensten) aan het assortiment te worden toegevoegd. De Boston Consulting Group heeft daar en matrix voor bedacht. Hiervan uitgaande moeten kennisvelden gecombineerd worden. Bij het tot stand brengen van innovaties moeten, volgens Schumpeter, Neue Combinationen tot stand gebracht worden.Economisch gezien zijn kenniscreatie en het combineren van kennis geen doel op zich maar zijn het cruciale factoren in de concurrentie tussen ondernemingen, organisaties, maar ook regio's en landen (Porter).
Daarom spreekt Jacobs (1996) in zijn boek 'Het Kennisoffensief' over de kenniseconomie. Regelmatig heeft Jacobs hierover gepubliceertd in columns in het NRC Handelsblad.

Bij kennis speelt informatie natuurlijk een belangrijke rol. Men kan daarbij uitgaan van de trits: data, informatie en kennis. In dit rijtje wordt steeds waarde toegevoegd. In de kenniseconomie gaat het om vormen van specialisatie die leiden tot voor klanten herkenbare toegevoegde waarde.

Literatuur:

Jacobs, D. (1996) Het kennisoffensief, Alphen aan den Rijn, Samsom Bedrijfsinformatie

Porter, M.E. (1980) Competitive Advantage: techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York, Free Press

Schumpeter, J.A. (1923) Business Cycles; a theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process - Volume I, Boston, McGRaw-Hill

Schumpeter, J.A. (1939) Business Cycles; a theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process - volume II, Boston, McGRaw-Hill

 

 

 

 
________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl

copyright © 1995-2020 floor