Search   Contact      

 

     

Kennis

Kennis

Kenniseconomie

Innoveren & Concurreren

Kennislagen

Kenniswerkers

Professionele Organisatie

Lerende Organisatie

Kennisnetwerken

Research & Development

Organisatie & Management

Kennis-Links

Wetenschappers


Management

Goeroe overzicht

Toelichting

Management Jargon


 

Combinatiekennis en Kennislagen

De gamma-kennis werkt als een hefboom. Om een innovatieve strategie succesvol te maken dient de onderneming te beschikken over 'combinatie kennis' (Nalebuff, 1996) door technische kennis en marktkennis te combineren. De marktkennis heeft te maken met het zicht hebben op ontwikkelingen in de economie en de maatschappij.

De analyse hierbij is vele malen makkelijker dan de implementatie, stelt Jacobs (1996). Hij onderkent vier categorien kennis, die hij later opsplitst naar elf kennislagen.

 1. Technologische kennis
  kennis over techniek, materialen, procedes, productieprocessen en kwaliteitszorg.
 2. Marktkennis
  kennis over ontwikkelingen bij het publiek, bij deelmarkten en bij ontwikkelingen in de dienstverlening.
 3. Organisatiekennis
  kennis over het samenwerken in teams, het maken van complexe keuzes, het samenwerken met externe partijen, het organiseren en onderhouden van leerprocessen.
 4. Sociale vaardigheden
  kennis over persoonlijke vaardigheden, het onderhandelen, het werken in teamverband, het werken onder stress en over ondernemerschap en leiderschap.

Van de vier categorien bestaat er EEN uit beta-kennis en de overige uit alfa- en gamma-kennis. De technologische kennis is daarom een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde om het verschil met de concurrentie te kunnen maken.

Jacobs komt al inzoomend op de vier categorien tot elf kennislagen.

 

 

 

 
________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl

copyright © 1995-2020 floor