Search   Contact      

 

     

Kennis

Kennis

Kenniseconomie

Innoveren & Concurreren

Kennislagen

Kenniswerkers

Professionele Organisatie

Lerende Organisatie

Kennisnetwerken

Research & Development

Organisatie & Management

Kennis-Links

Wetenschappers


Management

Goeroe overzicht

Toelichting

Management Jargon


 

Netwerken van kennis en 'kennissen'

De kenniseconomie is vooral een netwerkeconomie. Vooral de grote ondernemingen worden EEN omvangrijke kluwen van ondernemingen. marktrelaties regelen in toenemende mate de verhoudingen tussen de verschillende business units. Ondernemingen als ABB en General Electric zien zichzelf dan ook als een collectie van honderden aparte ondernemingen, die alle markleiderschap op hun specifieke markt nastreven (Jacobs, 1996).

Het gaat er om de competenties die van strategische waarde zijn in 'eigen huis' te houden. Strategische componenten betrekt men van interne toeleveranciers en tussen afdelingen tracht men synergie te realiseren.

De externe netwerken zijn gericht op constructieve samenwerking met ondernemingen die de noodzakelijke kennis hebben, zodat daar niet veel in geinvesteerd behoeft te worden. Nalebuff (1996) ziet 'gespiegelde' relaties in het waardenetwerk tussen klanten en toeleveranciers enerzijds versus concurrenten en complementeurs anderzijds. Waarbij complementeurs als volgt worden gedefinieerd:

Als klanten uw produkt meer waarderen wanneer zij tevens het produkt van de andere speler bezitten, dan is die speler uw complementeur.
Nalebuff 1996, blz 26

Microsoft (Windows) en Intel (chips) zijn een bekend voorbeeld van complementeurs. Men spreekt niet voor niets van Wintel. Bij deze twee bedrijven voegen zich de laatste tijd steeds meer telecombedrijven. Uit oogpunt van het toevoegen van waarde aan elkaars produkt zijn de drie sectoren (software, hardware en telecommunicatie) zijn geinteresseerd in video-conferencing.

Netwerken en relaties hebben door de eeuwen heen steeds een belangrijke en vaak doorslaggevende rol gespeeld (Ferguson, 2017).

Het onderkennen van elkaars belangen en het op basis daarvan aanbieden van produkten / diensten wordt steeds belangrijker. Daarom wordt gesproken van het managen van kennis en kennissen. Wie kan wat voor jou of jouw organisatie betekenen ?

Literatuur:

Ferguson, N. (2017) Het plein en de toren; Verborgen netwerken uit de geschiedenis, Amsterdam, Hollands Diep

Nalebuff, B.J. & Brandenburger, A.M. (1996) Spelen met de concurrent; Coopetitie, speltheorie als strategisch wapen, Amsterdam, Uitgeverij Contac

 

 

 

 
________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl

copyright © 1995-2020 floor