Search   Contact      

 

     

Kennis

Kennis

Kenniseconomie

Innoveren & Concurreren

Kennislagen

Kenniswerkers

Professionele Organisatie

Lerende Organisatie

Kennisnetwerken

Research & Development

Organisatie & Management

Kennis-Links

Wetenschappers


Management

Goeroe overzicht

Toelichting

Management Jargon


 

Kenniswerkers & Professionals

De kenniseconomie zal vele kennisintensieve organisaties hebben. De medewerkers in dergelijke organisaties zullen kenniswerker zijn en door specialisatie zullen veel verschillende disciplines ontstaan waar de professionals hun werk vinden.

Het professioneel, beroepsmatig werken zal zich uitbreiden en daarmee ontstaat een nieuw professioneel milieu. De beroepsarbeid veranderd door de groei van kennis en door de toename van maatwerk (Van Delden 1995).

Door het nieuwe professionele milieu zullen organisaties anders om moeten gaan met de kenniswerkers dan zij gewend waren in de 'traditionele' organisaties. Mintzberg maakte bijvoorbeeld al een onderscheid tussen een 'machine-bureaucracy' en een 'professional bureaucracy' (Mintzberg 1983).

Weggeman (1997) noemt de volgende karakteristieken van professionals:

 • Kennis
  verkregen door opleiding en voortdurend leren
 • Autonomie
  de eigen beschikking over hoe en met welke middelen het beroep wordt uitgeoefend
 • Gedrevenheid
  een hoge mate van betrokkenheid bij de uitoefening van het beroep
 • Identificatie
  met de beroepsgroep en collega's
 • Morele normen
  de professional verleent diensten zonder bijzondere aandacht voor financien of klant
 • Professionele standaarden
  handhaven beroepsnormen en controle op gedrag van andere professionals

Het managen van kenniswerkers en professionals verdient derhalve aandacht. In veel gevallen kunnen de huidige management-skills en -tools wel eens niet meer optimaal zijn. Dat zal een onderdeel moeten zijn van kennismanagement in organisaties.

Voor (conservatieve) managers wordt mogelijk het volgende probleem manifest.

"Als degene die het werk doet, beter weet dan wie ook hoe dat werk gedaan moet worden en hoe het kan worden verbeterd dan rijst de vraag of de baas niet beter kan opkrassen".

 

Literatuur:

Delden, P. van (1995) Professionals; Kwaliteit van beroep, Amsterdam, Uitgeverij Contact

Mintzberg, Henry (1983) Structure in fives : designing effective organizations, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall

Weggeman, M. (1997) Kennismanagement; Inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties, Schiedam, Scriptum Management

 

 

 
________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl

copyright © 1995-2020 floor