7S model

Een systeem, ontworpen door voormalige McKinsey-medewerkers Richard Pascale, Tom Peters en Robert Waterman, om de kwaliteit te meten van de prestaties die een onderneming levert: de zeven 'S'-factoren zijn verdeeld in drie 'harde' - strategie, structuur en systemen - en vier 'zachte' - stijl, significante ge meenschappelijke waarden, sleutelbekwaamheden en staf (in de zin van personeel). Pascale gebruikte dit model in "The Art of Japanese Management" in gevalsbeschrijvingen waarin Amerikaanse en Japanse ondernemingen met elkaar werden vergeleken. Peters en Waterman gebruikten het in hun boek "In Search of Excellence".

7 S model

McKinsey: een hedendaagse herformulering

In een poging om de positie van de manager te bepalen vanuit een integratie van de bestaande theorievorming ontwikkelde McKinsey zijn 7-factorenmodel.

In het engels beginnen alle sleutelwoorden met een 'S' waardoor het ook wel het 7-S-model is gaan heten.

Deze auteur pleit ervoor dat de interrelaties tussen de organisatiefactoren goed verzorgd worden. Een succesvolle organisatie zal deze sleutelfactoren bekijken als een soort van kompassen die met het oog op een doelmatige integratie, alle in ÈÈnzelfde richting zullen moeten wijzen.

We zien hier in feite een combinatie van beschrijvende en normatieve theorie.

Bespreken we kort de zeven factoren:

 1. De 'shared values'
  plaatst McKinsey bewust in het centrum. Het gaat over de bedrijfsopvatting, de bedrijfscultuur, de identiteit.
 2. De 'strategy'
  wijst op de voorgenomen acties van de manager.Welke uitdrukkelijke doelen worden gesteld en met welke middelen wil men ze bereiken ?
  Een en ander staat in het zgn.'mission statement'.
 3. 'Structure'
  refereert naar de inrichting van de onderneming zelf naar niveau's, taakverdeling, cordinatie, lijn-, staf- en functionele organisatie.
 4. 'Systems'
  omvat alle formele en informele werkwijzen en procedures, zoals bijvoorbeeld orderbevestiging.
 5. 'Style'verwijst naar de managementstijl. We hebben het dan over de manier waarop de manager de medewerkers behandelt en de wijze waarop men met elkaar omgaat.
 6. 'Staff'
  concentreert zich op de vraag welke de profielen zijn van de manager en de medewerkers, nu en in de toekomst. Hoe zullen we ze recruteren, vormen, evalueren en verlonen, motiveren, behouden?
 7. 'Skills'
  tenslotte stelt scherp op wat de eigen organisatie doet schitteren. Waar is ze goed en/of competitief?

Sommige sleutelfactoren, zoals staf, strategie, structuur en systemen kunnen op korte termijn worden veranderd of bijgesteld.

De drie andere factoren worden door McKinsey traag-variabelen genoemd omdat 'style', 'skills' en 'shared values' slechts op de langere termijn kunnen worden aangepast.

Deze laatste factoren zouden in feite de marge determineren die een bedrijf op de korte termijn kan scheppen.

Inwerken op deze 'traag-variabelen' levert zeer dikwijls geen onmiddellijk zichtbare resultaten op. Het is echter juist op deze drie factoren dat de persoon van de manager veel invloed kan uitoefenen. Al spelen allerlei zogenaamde 'managementwetten' ook hun rol... .

 

Note: Er is ook een nieuwe versie van het 7-S model.
Zie hiervoor "hypercompetition"


 • Generic placeholder image
  Floor Management Netwerk

  Floor is een platform over management en ondernemen door gebruik te maken van de mogelijkheden van internet.

  Floor beoogt een hulp te zijn bij het ontwikkelen van een doelgerichte strategie en de vertaling daarvan in praktische stappen.

  Op Floor.nl is in diverse categorien informatie te vinden voor managers en voor geïnteresseerden in management.

   

 • Generic placeholder image
  Nieuws en achtergronden

  Management is een veelomvattend vakgebied met raakvlakken in uiteenlopende vakgebieden, wetenschappen en ervarigen in veel van elkaar verschillende projecten.


Management- Goeroes

De top van de hedendaagse goeroes gelden Peter DruckerTom Peters en Michael Porter. Drucker is de grijze eminentie onder de goeroes. Zelfs op hoge leeftijd was hij tegen flinke honoraria nog actief met lezingen etc. Porter en Peters zijn  wereldbekend en hun optredens gaan gepaard met telecommunicatie, glitter en veel marketing-geweld. De verpakking doet veel sinds de jaren negentig.

Go guru
Card image cap
Taal & Jargon
De taal in de taal - het jargon van de vakspecialist. Of het nu econoom, technicus en/of sporter is zij verstaan alleen hun vakgenoten goed.

Go Jargon
Card image cap
Veranderen & Verbeteren

Metaforen, ervaringen en/of humor kunnen gebruikt worden management processen of de organisatie te verbeteren. Hier worden triggers daartioe gegeven.

Animal Org
The missing link tussen
Organisatietheorie en dierenwereld

Go Animal Org

Naar een idee van


Generic placeholder image
dr.ir. Jules Verlaan
e: JVerlaan@floor.nl


Over ons


Floor is in 1995 als goeroe-site op het WWW gestart bij XS4ALL. Het was een samenwerkingsverband van verschillende management-consultants. Het doel was en is om business te ontwikkelen op basis van internetfaciliteiten. Nu heel gewoon, toen nog een belofte.

Gebroken Nieuws


Nieuws

Op de elektronische snelweg is het nooit saai. Zie het Nieuws.
Ook in de bouw en bij bouwgerelateerde ondernemingen is altijd wel iets nieuwswaardig. Ook kunnen het tips zijn waar eenieder zijn voordeel mee kan doen. U leest het hier.

placeholder image

 

Opinie

Voor een beter begrip van de wereld om u heen is het waardevol om beargumenteerde meningen van andere te vernemen. Zie Opinie
placeholder image

Contact Us


Redactie Floor
e: redactie@floor.nl