Brainstorming

Brainstormtechnieken worden (onder andere) gebruikt om oplossingen te vinden op een manier die geen afbreuk doet aan creativiteit en inbreng van de deelnemers. Vroeger vaak met behulp van de flip-over, maar tegenwoordig ook met de GDR - Group Decision Room. De TU Delft heeft er eentje beschikbaar voor derden.

Brainstorming wordt op de volgende momenten toegepast:

 • bij het inventariseren van problemen
 • bij het nagaan van de oorzaken van een gekozen probleem
 • bij het verzinnen van oplossingen voor de belangrijkste oorzaken
 • bij het inventariseren van de benodigde acties

Het is de kunst bij het brainstormen creatief te werk te gaan. De creativiteit van de groep wordt groter naarmate je een beroep doet op de inbreng en de deskundigheid van alle deelnemers. Door de oordeelsvorming te scheiden van de ideeengeneratie neemt de creativiteit OOK toe. Dus het is niet verstandig direct de ideeen te toetsen op haalbaarheid en ervaringen uit het verleden. Dat kunnen dan belemmeringen opleveren voor het nieuwe en onverwachte.

Voordat je begint moet een brainstormmethode gekozen worden, waarbij het belangrijk is om te bezien hoe je de ideeen na afloop gaat ordenen.

Methoden zijn:

 1. Klassieke brainstorm
  Iedereen roept een idee, die worden genoteerd op flipovervellen. Door te kijken op de flipovervellen worden 'vervolgideeen' gegenereerd. Vrij en open associeren is bijna een garantie voor succes.
 2. Nominale brainstorm
  Iedereen schrijft de ideeen op en leest om de beurt een idee voor. Dat idee wordt op de flipover geschreven. Uitleg vragen mag, maar geen waardeoordeel geven.
 3. Anonieme brainstorm
  Iedereen schrift de ideeen op en geeft die aan een mentor, die het noteert op een flipover. Na afloop worden de resultaten besproken.
 4. Kaartjesmethode
  Een ieder schrijft zijn idee op een kaartje. De kaartjes of 'geeltjes' worden op de muur gehangen. Daarna worden de kaartjes geclusterd.
 5. Pro-Con brainstormmethode
  Eerst op klassieke wijze de positieve kanten/mogelijkheden inventariseren. Daarna alle negatieve.
 6. Imaginaire brainstorm
  Breng een strenge randvoorwaarde in en vervolg met een van de eerder genoemde methoden.
 7. Integratieve brainstorm
  Lees een idee voor en daarna nog een en probeer een neiuw idee uit die twee te genereren.
 8. Writing pool brainstorm
  In het midden liggen een aantal kaartjes dat overeenkomt met het aantal deelnemers. Op elk kaartje staat een probleemstelling met een klein aantal mogelijkheden. lees het kaartje en voeg er drie ideeen aan toe. Leg het kaartje terug en pak een nieuwe.
 9. Delphi methode
  Inventariseer vooraf en maak een lijst van ideeen. Verspreid de lijst met ideeen en voeg suggesties toe. Voeg de resultaten geordend samen en herhaal het hele proces met de nieuwe lijst. Iedereen noteert de ideeen en geeft de rangorde aan.
 10. Analogie methode
  Bekijk een analoog probleem met een eerder genoemde methode en bespreek de resultaten. Ga dan nog eens naar het oorspronkelijke probleem terug.
 11. Futuring
  Je kiest een moment in de toekomst (niet al te ver). Je bekijkt het probleem en beschrijft het in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat is belangrijk, want daardoor bekijk je het als het ware vanuit een helicopter in de toekomst. Vrij associerend gebruik je een brainstormmethode. Langzamerhand wordt het duidelijker. De volgende stap is weer een brainstormronde maar dan wat er gedaan zou moeten worden om in die toekomstige situatie te geraken. Daarna dienen de gewenste acties in een actieplan te worden omgezet.

Valkuilen:

 • niet constructieve bijdragen:
  • dat wordt veel te duur, want ...
  • niemand zal dat accepteren, want ...
  • dit werkt toch niet, want ...
  • dit is een onoplosbaar probleem, want ...
  • dat past niet, want ...
  • dat hebben we al eens geprobeerd
  • daar zijn we nog lang niet aan toe.
  • maar denk je dat echt op te lossen
  • dat heb ik lang geleden ook eens geprobeerd
  • dat is niet realistisch, want ...
  • zo komt het toch niet van de rgond
  • ik ben het er mee eens, maar ...
  • dat zou eventueel kunnen, mits ...
  • dat redden we zo nooit binnen een redelijke termijn, want ...
 • onvoldoende voorbereide ordening achteraf
  • hoe ga je clusteren ?
  • zijn alle items van gelijk niveau ?
  • durft elke deelnemer te zeggen wat 'tie' wil ?

ref: K1

 


 • Generic placeholder image
  Floor Management Netwerk

  Floor is een platform over management en ondernemen door gebruik te maken van de mogelijkheden van internet.

  Floor beoogt een hulp te zijn bij het ontwikkelen van een doelgerichte strategie en de vertaling daarvan in praktische stappen.

  Op Floor.nl is in diverse categorien informatie te vinden voor managers en voor geïnteresseerden in management.

   

 • Generic placeholder image
  Nieuws en achtergronden

  Management is een veelomvattend vakgebied met raakvlakken in uiteenlopende vakgebieden, wetenschappen en ervarigen in veel van elkaar verschillende projecten.


Management- Goeroes

De top van de hedendaagse goeroes gelden Peter DruckerTom Peters en Michael Porter. Drucker is de grijze eminentie onder de goeroes. Zelfs op hoge leeftijd was hij tegen flinke honoraria nog actief met lezingen etc. Porter en Peters zijn  wereldbekend en hun optredens gaan gepaard met telecommunicatie, glitter en veel marketing-geweld. De verpakking doet veel sinds de jaren negentig.

Go guru
Card image cap
Taal & Jargon
De taal in de taal - het jargon van de vakspecialist. Of het nu econoom, technicus en/of sporter is zij verstaan alleen hun vakgenoten goed.

Go Jargon
Card image cap
Veranderen & Verbeteren

Metaforen, ervaringen en/of humor kunnen gebruikt worden management processen of de organisatie te verbeteren. Hier worden triggers daartioe gegeven.

Animal Org
The missing link tussen
Organisatietheorie en dierenwereld

Go Animal Org

Naar een idee van


Generic placeholder image
dr.ir. Jules Verlaan
e: JVerlaan@floor.nl


Over ons


Floor is in 1995 als goeroe-site op het WWW gestart bij XS4ALL. Het was een samenwerkingsverband van verschillende management-consultants. Het doel was en is om business te ontwikkelen op basis van internetfaciliteiten. Nu heel gewoon, toen nog een belofte.

Gebroken Nieuws


Nieuws

Op de elektronische snelweg is het nooit saai. Zie het Nieuws.
Ook in de bouw en bij bouwgerelateerde ondernemingen is altijd wel iets nieuwswaardig. Ook kunnen het tips zijn waar eenieder zijn voordeel mee kan doen. U leest het hier.

placeholder image

 

Opinie

Voor een beter begrip van de wereld om u heen is het waardevol om beargumenteerde meningen van andere te vernemen. Zie Opinie
placeholder image

Contact Us


Redactie Floor
e: redactie@floor.nl