Search   Contact      

 

 

   

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Corporate governance

Nieuw, maar het betekent gewoon het (goed) besturen van de onderneming. Voor wie wordt er gewerkt ? Stakeholders of shareholders ?
Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen: het management, de overheid, de werknemers, de klanten of de aandeelhouders ?

Het stof rondom de financiele schandalen is neergedwarreld en zijn er in verschillende landen voorstellen gedaan omtrent het besturen van ondernemingen, het stemrecht en de transparantie met betrekking tot de verdiensten van bestuurders. In de VS zijn de de meest vergaande voorstellen gedaan, maar daar viel ook veel in te halen op dat punt.

Code Tabaksblat (nederlands voorstel)

  • Ondernemingsbestuur bestaat uit raad van commissarissen en raad van bestuur
  • 'Comply or explain' - pas toe of leg uit - waarom van de code wordt afgeweken
  • Bestuurders worden niet meer voor onbepaalde tijd benoemd, maar krijgen tijdelijk contract voor vier jaar. Termijn kan wel worden verlengd
  • Raad van Commissarissen (de toezichthouders) maakt jaarlijks een rapport over het salarisbeleid ten aanzien van de betsuurders
  • Aandeelhouders krijgen goed- en afkeuringsrecht op beloning vn bestuurders
  • Gouden handdruk beperkt zich tot hooguit EEN jaarsalaris
  • Managers mogen niet zelf beleggen in aandelen van andere ondernemingen
  • Commissaris kan maximaal vijf commissariaten uitoefenen. Bestuurders bezitten hooguit twee commissariaten
  • Aandeelhouders vergadering kan slecht functionerende bestuurders of commissarissen gemakkelijker ontslaan en voordrachten tot benoeming doorbreken
  • Aandeelhouders mogen op afstand stemmen

 

 

 

managementnieuws

nieuws

 

 

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2021 floor