Search   Contact      

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

thinkers 50

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Frederick Herzberg (VS 1923 - 2000)

Herzberg schrijft over menselijke motivatie. Hij legt een verband tussen arbeidssatisfactie en geestelijke gezondheid. Daarbij worden verschillende categoriën factoren genoemd: onderhoudsfactoren en motivatiefactoren. Met de kreet "job-enrichment" heeft hij veel vakgenoten aan werk geholpen.

Herzberg verliet al jong het City College van New York en meldde zich aan bij het leger. Als sergeant in het Amerikaanse leger was hij ooggetuige van de verschrikkingen van het concentratiekamp Dachau.

Hij sprak er over met Duitse burgers die in de omgeving van het concentratiekamp woonden. Deze ervaring wekte bij hem een grote belangstelling voor de menselijke motivatie.

Terug in Amerika rondde hij 1946 zijn vooropleiding aan het City College af. Vervolgens studeerde hij ‘publieke gezondheidszorg’ aan de University of Pittsburgh. Hij promoveerde op het onderwerp elektroshock-therapie met de dissertatie Prognostic variables for electroshock therapy. Zijn onderzoek naar motivatie op de werkvloer startte hij als professor in de psychologie aan de Case Western Reserve University in Cleveland. Later werkte hij als ‘professor of management in the college of business’ aan de University of Utah.

Het in 1975 gepubliceerde artikel "One More Time, How Do You Motivate Workers?" is nog steeds het meest aangevraagde artikel uit de Harvard Business Review.

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________

floor management netwerk

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2021 floor