Search   Contact      

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

thinkers 50

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Henry Mintzberg is de goeroe van het strategisch management.
Maar vreemd genoeg is hij daar geen voorstander van.
Een recente werk heet zelfs "Opkomst en ondergang van strategische planning".

 

mintzberg.jpg

Foto: Opkomst en ondergang van strategische planning
Academic Service, Schoonhoven, 1994

Mintzberg kwam als eerste op het idee om eens in de praktijk te onderzoeken hoe managers werken.
In het beroemd geworden artikel 'The managers job: folklore and fact' brak hij het bestaande beeld van de logisch en rationeel plannende manager tot de grond toe af. Heeft diverse standaardwerken op zijn naam en draait al jaren mee in de top. Mintzberg is hoogleraar aan de McGill-universiteit in Montreal.

Literatuur

 • The Nature of Managerial Work
  een beroemd artikel van Henri Mintzberg, waar hij naam mee maakte.
 • The Structuring of Organizations
 • Mintzberg on Management
  Al ruim twintig jaar houdt Henry Mintzberg zich bezig met het fenomeen organisaties. Dit boek bevat materiaal over organisaties waar hij in die periode heeft gewerkt. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen, zijn de manier waarop managers te werk gaan, hoe organisaties functioneren, besluiten nemen, strategieën ontwikkelen en zich structureren, en hoe machtsverhodingen organisaties omringen en binnendringen.
 • The Rise and Fall of Strategic Planning
 • Organisatiestructuren
  vertaling van 'Structures in Fives'. Vijf basisstructuren van organisaties worden geanalyseerd, met als centrale vraag: Waarom en hoe zijn effectieve organisaties geworden zoals ze zijn. Daarbij worden ook ineffectieve organisaties onder de loep genomen.
 • Opkomst en ondergang van strategische planning
 • Taak en stijl van de manager
 • Strategievorming
  behandelt de belangrijkste dilemma's en kwesties die ten grondslag liggen aan het proces van strategievorming. Het verschaft een denkraam hoe strategieën werkelijk worden gevormd.
 • Strategie Safari
  Dit boek behandelt de belangrijkste dilemma's en kwesties die ten grondslag liggen aan het proces van strategievorming. Henri onderscheidt daarbij tien scholen van strategisch management. en onderwerpt iedere school aan een kritische beschouwing, met als doel de beperkingen en potentiële bijdragen te analyseren.

[meer info op de eigen website van Henry Mintzberg

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________

floor management netwerk

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2021 floor