Search   Contact      

 

 

   

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Motivatietheoriën

In de jaren dertig, toen het wetenschappelijk management met zijn nadruk op taak en prestatie plaatsmaakte voor sociale psy chologie en human relations, waarin het accent werd gelegd op de rol en de motivatie van het individu, vond in de management theorie een ware omwenteling plaats. Elton Mayo, die in de Hawthornefabriek van Western Electric in Chicago eind jaren twintig en begin jaren dertig zijn baanbrekende werk verrichtte, ontdekte als eerste de psychologische elementen die tot hogere produktiviteit leiden. In latere theorieën verschenen de behoeftenhiërarchie en het psychologisch contract, maar in alles werd het belang benadrukt van de groep gelijken, collega's, voor de bevrediging in het werk en het gevoel van eigenwaarde.

 

 

managementnieuws

nieuws

 

 

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2021 floor