Search   Contact      

 

 

   

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

management literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Index managementjargon:
veel gebruikte uitdrukkingingen en begrippen.

Actie-leren
Activity based costing
Adhocratie
BCG-matrix
Behoeftenhiërarchie
Bedrijfsethiek
Benchmarking
Burcadma, bureaucraat
Business process reengineering
Business transformation
Business unit
Carriëreanker
Competenties
Concurrentievoordeel
Chaostheorie
Client retention
Client system
Concullega's
Corporate anorexia
Corporate governance
Corporate values
Cultuur
Decentralisatie
Downsizing
Elevator-speech
Employability
Empowerment
Faciliteren
Greenfielding
'Op de hei zitten'
Holisme
Hypercompetition
Implementatie
Iteratief top-down-proces
IT Information Technology
Job enrichment
Japans management
Just in time
Kwaliteitsmanagement
Kerncompetenties
Lateraal denken
Lean production
Lerende organisatie
Leverage
Life Cycle Costing
Managementhiërarchieën
Medezeggenschap of 'machtsoverdracht'
Missie- of opdrachtproclamatie
Motivatietheorieën
Management by objectives
Managing for growth
Metaforen
Matrix-organisatie
Netwerkorganisatie
Neuro-linguistisch programmeren
Not-invented-here
OEM - Original Equipment Manufacturers
One stop shopping
Outsourcing
Overhead value analysis
Overheadprojector
Precies-Op-Tijd-systeem
Paradigma
Pareto-analyse
PSA - Professional Services Automation

Professionele organisatie
Purchasing/procurement
Psychologisch contract
Reductionisme
Resource based strategy
Rijtjes
Sociotechniek
Strategie
SWOT-analyse
Synergie
Tak van sport
Theorie X en Theorie Y
Time based competition
Toko
Total quality management
Traject
Tribune
Value added logistics
Virtuele organisatie
Verticale integratie
Voorvechters
7S-model

managementnieuws

nieuws

 

 

 
_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2022 floor