Search   Contact      

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

thinkers 50

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Traditionele bronnen van succes, zoals product, proces en markt, zijn niet meer zo krachtig als voorheen.
Bedrijven kunnen concurrerend zijn door een toegewijd en intelligent personeelsbestand op te bouwen, aldus Jeffrey Pfeffer.

Pfeffer onderscheidt 16 praktische punten van personeelsmanagement, waarmee bedrijven dit concurrentievoordeel kunnen behalen. De belangrijkste zijn:

 • Werkzekerheid. Het bieden van werkzekerheid hoeft niet te leiden tot een ambtenarenmentaliteit op de werkvloer als tegenover bijzondere prestaties een extra financiële tegemoetkoming staat.
 • Werf selectief. Bedrijven moeten zorgvuldig de juiste mensen, op de juiste manier werven.
 • Geef hoge lonen. Hoge lonen trekken meer en betere mensen en geven de buitenwereld de boodschap dat de organisatie zijn mensen op waarde weet te schatten.
 • Beloon extra inspanningen met incentives en bonussen.
 • Maak werknemers mede-eigenaar.
 • Informeer het personeel. Managers zijn huiverig met het informeren van personeel over strategische plannen, omdat die informatie sneller kan lekken naar de concurrent. Volgens Pfeffer is de concurrent toch wel op de hoogte, maar zijn de eigen medewerkers de enigen die in het duister tasten.
 • Decentraliseer de beslissingsbevoegdheid. Autonomie is een van de belangrijkste dimensies van werk.

Pfeffer onderbouwt zijn verhaal meestal met de voorbeelden van Amerikaanse bedrijven die tussen 1972 en 1992 het meest in waarde zijn gestegen: Southwest Airlines, Wal-Mart, Tyson Foods, Circuit City en Plenum Publishing. Het betreft bedrijven uit bedrijfstakken waar in deze periode sprake was van een enorme concurrentie en veel faillissementen. Het zijn tevens bedrijven waar nauwelijks sprake was van unieke technologie en er was nauwelijks sprake van schaalvoordeel. Wat deze bedrijven echter wÈl hadden, was een uitmuntend personeelsbeleid.

CV

 • Is bezig aan een nieuw boek: The Human Element, dat dit jaar zal verschijnen. Hierin gaat Pfeffer nader in op het decentraliseren van de beslissingsbevoegdheid en de gunstige effecten daarvan op de productiviteit, de moraal en de toewijding van personeel.

Literatuur

 • Competitive Advantage Through People
 • Managing With Power: Politics and Influence in Organizations

Vertaalde literatuur

 • Succesvol ondernemen is mensenwerk (Boekwerk Groningen)

Links

Unleashing the power of the workforce:

Jeffrey Pfeffer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________

floor management netwerk

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2021 floor