Search   Contact      

 

     

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

thinkers 50

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

 

Richard Schonberger (VS 1937)

Deze internationale consultant houdt spreekbeurten over Japanse managementmethoden en -technieken. Onder andere JIT-management en fabrikagetechnieken hebben zijn aandacht. Later overgestapt op computers en managementinformatiesystemen. Zijn uiteindelijke theorie houdt in dat excelleren op mondiaal niveau in de fabrikage- en dienstverlenende industriën alleen kan worden bereikt door elk functiegebied te beschouwen als een 'klant' van het functiegebied waardoor het wordt bediend. Het komt neer op vier fundamentele behoeften van de klant:

  1. Steeds betere kwaliteit
  2. Steeds lagere kosten
  3. Steeds groter wordende flexibiliteit en
  4. Steeds snellere reacties

Schonberger is de apostel van het 'klantgericht presteren'

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________

floor management netwerk

floor
(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2021 floor