Search   Contact      

 

   

management

management goeroes

toelichting op goeroes

management jargon

management tools

top 100 literatuur

anti goeroe tips

management consult

consultants

managementboek.nl


economie

economen jargon

bronnen

eConomics

Nobelprijs economie

topeconomen

top 40 economen

literatuur economie

links eConomics

 

 

 

Speltheorie

Van origine bedacht door Von Neuman (ook computers) en Oskar Morgenstern. Reeds in 1928 publiceerde Von Neuman over theorie die in samenwerking met Morgenstern bekendheid heeft gekregen. De theorie werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld door Oscar Morgenstern (1902-1977) en John von Neumann. Zij schreven er een boek over, getiteld Theory of Games and Economic Behaviour (De speltheorie en economisch gedrag) (1944).

Later (± 1950) is het genie John Nash (Nobel Prize Economics 1994) er over gaan publiceren. Eigenlijk op jeugdige leeftijd toen hij de publicaties van Von Neuman niet gelezen had. Nash was naast genie ook schizofreen en dat leverde het scenario op voor de film "a beautiful mind".

De game theory heeft grote impact gehad in de economie, de politicologie en de biologie. Dat het zo lang duurde dat in de economie het belang van de speltheorie werd ingezien kwam door het feit dat de publicaties van een hoog wiskundig gehalte waren en daardoor langetijd ontoegankelijk voor economen.

De speltheorie is een tak van de wiskunde, die te maken heeft met economische en strategische- en onderhandelingssituaties, zoals ze zich in het zakenleven, in de commercie en in oorlogstijd, en niet te vergeten tijdens gezelschaps- en bordspellen kunnen voordoen. Ook de besliskunde bestudeert een speciaal geval van de speltheorie, namelijk die situaties waarbij slechts 1 speler keuzes maakt.

Een basisaanname van de speltheorie is dat mensen in dergelijke sitaties altijd willen winnen, wat wil zeggen dat zij methoden en strategieën gebruiken die de grootste kans op winst geven en die het verlies tot een minimum zullen beperken.

De wiskundige John Nash, die zich interesseerde voor het door von Neumann open gelaten 'onderhandelingsprobleem', schreef in 1950 zijn dissertatie Non-cooperative games, waarin hij het 'equilibrium problem' (onderhandelingsevenwicht) uitwerkte, later het 'Nash-equilibrium' genoemd.

links

managementnieuws

nieuws

 

 

 

 

 

floor

(e) info@floor.nl
copyright © 1994-2020 floor