Search   Contact      
 
     

 

 

 

 

 

 

 

Quicken - Sven Laudy

 

Quicken organisatieadvies is het bureau voor organisatieontwikkeling dat bedrijven helpt bij het vinden en implementeren van andere manieren om werk te organiseren. Alternatieven voor het werken in lijnorganisaties of ongewenste bureaucratie zijn:

  1. werken in (zelfsturende) teams
  2. bedrijfsprocessen ondersteunen door internet-technologie

De toegevoegde waarde van zelfsturende teams

Zingeving en betrokkenheid voor medewerkers, kwaliteit van de arbeid, kwaliteit van het eindproduct en een organisatie die zich sneller weet aan te passen aan de veranderende eisen van de omgeving. Dit zijn de voordelen die het werken in teams worden toegedicht. De ‘gouden bergen’ die zelfsturende teams in de jaren 1990 beloofden zijn wellicht voorbij, toch kan het werken in teams nog grote verbeteringen opleveren.

Bij de ontwikkeling van (zelfsturende) teams baseren wij ons op de theorieën uit de sociotechniek en de groepsdynamica.

Voor meer informatie over teams, teamontwikkeling en groepsdynamica verwijzen wij u naar www.groepsdynamiek.nl

 

De toegevoegde waarde van internettechnologie

Het tegengaan van de bureaucratie, de papierwinkel, de intensieve handmatige werkprocedures. Internet en webtechnologie zijn dé manieren om het functioneren van organisaties te verbeteren en processen efficienter en effectiever te laten verlopen. Hierbij kan gedacht worden aan:
- digitaal loket
- telewerken en e-werken
- tele-conferencing
- vendor management inventory/ co-managed inventory
- category management
- business activity monitoring (kwaliteitsmonitoring)
- zorg op afstand

De adviseurs van Quicken leveren hier een expertmatige, inhoudelijke bijdrage bij het zoeken naar de juiste oplossing voor de organisatie. Voor het ontwikkelen/ programmeren van applicaties worden partners van Quicken ingeschakeld.

Een product dat (mede) door Quicken wordt ontwikkeld en dat is gebaseerd op internettechnologie is www.360test.nl. Met 360test kunnen medewerkers hun eigen functioneren en dat van hun team/ afdeling onderzoeken en verbeteren.

Het kan worden ingezet als nulmeting bij organisatie-veranderingstrajecten en bij het invoeren van werken in teams.

 

Technologie- en organisatieontwikkeling gaan hand-in-hand

Theorieën uit de veranderkunde en groepsdynamiek worden bij bovenstaande trajecten gebruikt om het veranderproces voorbeeldig te laten plaatsvinden. De adviseurs van Quicken hebben hier steeds de rol van procesbegeleider.

 

Over Sven Laudy

Ir. Sven Laudy is bedrijfskundige met een specialisme in groepsdynamica en teamontwikkeling. Sven is sinds 2000 (deeltijd) werkzaam voor Quicken. Daarnaast is hij werkzaam geweest als intern organisatieadviseur bij een multinational in de kunststofverwerkende industrie en als docent bedrijfskunde op een hogeschool.

Vanaf 2006 heeft Sven zich volledig toegelegd op veranderkunde, teamontwikkeling en groepsdynamiek in organisaties en de wijze waarop internettechnologie kan bijdragen aan het functioneren van organisaties.

Sven is daarnaast als sporttrainer van diverse teams (van recreatief tot en met tweede divisieniveau) verbonden aan volleybalvereniging Arke Pollux.

In zijn vrije tijd reist hij graag en neemt hij schilderijen uit exotische landen mee (www.kunstvanver.nl).

 

 

 

 

 Commentaar en vragen kunt U mailen aan: webmaster@floor.nl

 

 

managementnieuws

nieuws


bouwweb


Focus Conferences

consultants

managementboek.nl

amazon

webwise


 

 

 

_________________________________________________________

floor
(e) info@floor.nl

copyright © 1994-2020 floor .