WebJargon in de Floor's Webtionary verklaard:

Toelichting op de Webtinary - Internetjargon

 

Access Provider

Archie

Bookmarks-Boekenlegger

Browser

Client

Decomprimeren

Digital Native

Domeinnaam

E-mail

Emoticons

Encryptie

FAQ

Finger

Flame

FTP

Gateway

Gopher

Homepage

Host

HTML

HTTP

Hytelnet

Hypertext

HTML - HyperText Markup Language

HyperText Transfer Protocol

Inloggen

Internic

IP-adres

IP-toegang

Internet Protocol

IRC - Internet Relay Chat

Jughead

Mailinglijst

Mosaic

MUD - Multi-User Dungeon

Netfind

Netiquette

Netscape Navigator

Newsgroup

NIC - Network Information Center

PGP

POP

Port

PPP - Point-to-Point Protocol

Protocol

Serial Line Internet Protocol

Server

Site

SLIP

slip/ppp

Smiley

SMTP

Surfen

TCP/IP

Telnet
WAIS

WWW

W3

World Wide Web


TOP


Access Provider

De dienst die toegang verleent op het Internet, vaak via een lokaal telefoonnummer. Deze bezorgt u een e-mail-adres en kan u ruimte verhuren voor eigen WWW-pagina's. De meeste Access Providers berekenen een vast abonnement. Bij sommige is hierbij onbeperkte toegang inbegrepen, bij andere providers betaalt u per uur (soms boven een aantal 'vrije' uren). TOP


Archie

Een online FTP speurder om software te kunnen vinden. Met het programma Anarchie kan ook meteen van de gevonden FTP-site worden gedownload. TOP


Bookmarks-Boekenlegger

Werkt als een soort database van de namen van de door u meest bezochte sites op het Internet, om te voorkomen dat u steeds opnieuw de naam moet intypen. Bijna alle Internet-programma's (Browsers) hebben de mogelijkheid om Bookmarks op te slaan. TOP


Browser - Bladerprogramma Navigatieprogramma waarmee je op het Internet / WWW kunt 'bladeren'. Voorbeelden zijn de programma's Gopher, Mosaic en Netscape. TOP


Client

Computer(-programma) dat informatie van een server vraagt, ontvangt en op het scherm presenteert. TOP


Decomprimeren

- Uitpakken van een met een compressieprogramma gearchiveerd bestand.

 

TOP


Digital Native

- Persoon die opgegroeid is in het digitale tijdperk en een 'digitale levenstijl' heeft en vanzelfsprekend gebruik maakt van computer, internet en internettoepassingen.

 

TOP

 


Domeinnaam

- Naam van een host-computer in het Internet, die als alternatieve aanduiding voor het IP-adres gebruikt kan worden. TOP


E-mail

Electronic Mail, of wel een manier om berichten via het netwerk uit te wisselen met andere gebruikers. Een bekend e-mail-programma voor het Internet is Eudora, maar men ziet ook steeds meer geïntegreerde programma's voor e-mail, FTP, WWW en USENET TOP


Emoticons

Tekentjes waarmee je non-verbale emoties kunt uitdrukken, bijvoorbeeld een 'Smiley' :-) Draai je hoofd naar links om hem goed te zien. TOP


Encryptie

Omzetten van leesbare tekst in geheime code om privacy te beschermen. TOP


FAQ

Frequently Asked Questions. Een lijst met veelgestelde vragen over een bepaald onderwerp. Het is een must om altijd eerst de FAQ te lezen voordat u zelf een vraag stelt in een nieuwsgroep. Daarmee voorkomt u een lawine van 'flames' (boze berichten) omdat u voor de zoveelste keer dezelfde vraag in de groep hebt gegooid. TOP


Finger

Een methode om namen van personen of bedrijven op het Internet te vinden. TOP


Flame

Elektronische reprimande per e-mail. Een boze reactie via e-mail of een nieuwsgroep. Vaak veroorzaakt omdat iemand zich niet aan de 'etiquette' heeft gehouden en bijvoorbeeld een commerciële advertentie heeft geplaatst, of een vraag heeft gesteld die in de FAQ lijst wordt beantwoord. TOP


FTP

Staat voor File Transfer Protocol, een manier om bestanden te versturen. FTP-sites zijn computers waar bestanden (meestal software) te vinden zijn, en die deze bestanden met gebruikmaking van het FTP-protocol kunnen versturen. Het bekendste Macintosh-programma voor FTP heet Fetch. TOP


Gateway

Verbinding tussen een Macintosh-netwerk of een enkele Macintosh computer en een ander netwerk, zoals Unix, PC's of ook het Internet. TOP


Gopher

Een menugestuurd systeem om FTP-bestanden op te zoeken. Hoewel oorspronkelijk verschillend van opzet, lijken Archie en Gopher sterk op elkaar en kunt u Gopher gebruiken om op Archie-servers te zoeken. De meest bekende Mac-versie heet TurboGopher. TOP


Homepage

Eerste beeldscherm (titelpagina) van informatie op het WWW. Een interactieve indexpagina op het World Wide Web. Vanuit deze pagina kunt u via 'links' naar de door u gewenste informatie gaan. Ook veel individuele Internet-gebruikers hebben tegenwoordig een eigen homepage. Soms blijft het daarbij en is er geen achterliggende informatie. TOP


Host

Computer die verbonden is met het Internet en een eigen IP-adres heeft. In engere zin een computer die bepaalde Internet-diensten aanbiedt. TOP


HTML

Hypertext Markup Language: verborgen codes waarmee documenten voor het WWW worden opgemaakt. TOP


HTTP

HyperText Transfer Protocol: regels voor het oversturen van WWW documenten over het Internet. TOP


Hytelnet

Hypertext-menusysteem voor het leggen van Telnet-verbindingen. TOP


IRC - Internet Relay Chat

Een electronische babbelbox.

Internet Protocol

Zie TCP/IP. TOP


Internic

Network Information Center op het Internet. TOP


IP-adres

Uniek nummer volgens het Internet Protocol, bestaand uit vier getallen gescheiden door punten, dat aangeeft hoe een computer kan worden bereikt. TOP


IP-toegang

Soort verbinding met het Internet. Zie ook SLIP en PPP. TOP


Jughead

Zoekdienst voor Gopher-menu's vergelijkbaar met Veronica, maar dan voor een bepaalde organisatie. TOP


Hypertext

Systeem waarbij documenten of onderdelen daarvan onderling gekoppeld zijn. TOP


Inloggen

Ook wel Login genoemd. Een procedure om contact te maken met een computer. Meestal moet er een naam en een paswoord worden ingevoerd in verband met de autorisatie (toegangscontrole). TOP


Mailinglijst

Elektronische berichtendienst over een bepaald onderwerp, waarop je je kunt abonneren. TOP


Mosaic

Programma waarmee je de multimedia van het WWW kunt bekijken. TOP


MUD - Multi-User Dungeon

Interactief spel voor verschillende gebruikers. TOP


Netfind

Informatiedienst om e-mail adressen te vinden. TOP


Netiquette

Gedragscode voor gebruik van het Internet. TOP


Netscape Navigator

Het meest gebruikte programma waarmee je de multimedia van het WWW kunt bekijken. TOP


Newsgroup

Groep mensen die artikelen uitwisselt over een bepaald onderwerp binnen het Usenet conferentie-systeem. TOP


NIC - Network Information Center

Network Information Center: organisatie die verantwoordelijk is voor een stukje van het Internet (en onder andere IP-nummers toekent). TOP


PGP

Pretty Good Privacy: een programma om je e-mail te versleutelen tot geheimschrift. TOP


PPP - Point-to-Point Protocol

PPP - Point-to-Point Protocol Point-to-Point Protocol: geavanceerde TCP/IP-verbinding over een telefoonlijn (zie ook SLIP). TOP


Port

Toegangsnummer tot een bepaalde Internet-dienst dat soms achter de host-naam moet worden vermeld. TOP


Protocol

Stelsel van afspraken voor (tele-)communicatie tussen computers. TOP


POP

Post Office Protocol. Er bestaan twee versies, POP2 en POP3. Dit protocol is opgesteld om e-mail-berichten op een speciale server te bewaren. Zie ook SMTP. TOP


slip/ppp

Het protocol voor de verbinding tussen uw computer en het netwerk via modems (of een andere seriële verbinding). SLIP staat voor Serial Line Internet Protocol en PPP voor Point-To-Point Protocol. PPP is de meest gebruikte van de twee omdat het wat robuuster is. De snelheid is in de praktijk ongeveer gelijk. TOP


Serial Line Internet Protocol

Zie SLIP. TOP


Server

Computer(-programma) dat centrale diensten levert. (zie ook Client). TOP


Site

Plek op het Internet. TOP


SLIP

Serial Line Internet Protocol: veel voorkomende vorm van een TCP/IP verbinding over een telefoonlijn (minder geavanceerd dan PPP). TOP


Smiley

Een drietal tekentjes die een glimlachend gezichtje voorstellen als ze op hun kant bekeken worden. Een smiley :-) wordt gebruikt om de inhoud van een bericht te relativeren dat anders misschien een beetje bot zou kunnen overkomen. Er is een groot aantal van deze tekst-grafische tekens. evenals afkortingen voor veel~ebruikte opmerkingen. TOP


SMTP

Simple Mail Transfer Protocol, de manier waarop e-mail wordt verstuurd. Omdat SMTP ervan uitgaat dat de ontvangende computer 24 uur per dag gereed is om het bericht te ontvangen (wat natuurlijk nooit zo is, zeker niet als u via modem inlogt), wordt post bewaard op een speciale POP (Post Office Protocol)-server tot u het daar ophaalt of leest. TOP


Surfen

Van de ene WWW-pagina naar de andere gaan. TOP


TCP/IP

Transport Control Protocol/lnternet Protocol, het protocol om de verzending van data te regelen en te controleren. TCP is een controlemethode waarbij de verzendende computer en de ontvangende computer aan elkaar laten weten wat er verzonden en aangekomen is. Eventuele verloren gegane pakketten worden opnieuw verzonden. De tussenliggende computers voeren dus geen enkele controle uit. TOP


Telnet

Een manier om met een remote computer direct te communiceren alsof u aan een terminal van die computer zit. Telnet heeft meer mogelijkheden dan FTP, omdat u ook zoekopdrachten en dergelijke kunt geven. Het Telnet-programma wordt vaak gebruikt in combinatie (als 'helper') met andere programma's. TOP


WAIS

Staat voor Wide Area Information Servers, een systeem dat ontworpen werd om databanken te doorzoeken naar bepaalde informatie. WAIS werkt met feedback, dat wil zeggen dat u eerst een brede zoekopdracht kunt geven om daarna in de lijst van gevonden documenten een specifiekere zoekopdracht uit te voeren. TOP


WWW - World Wide Web ofwel W3

Het World Wide Web is het het grafische deel van het Internet. Het World Wide Web is in korte tijd zeer populair geworden, zodat het nu feitelijk een synoniem voor het Internet is. WWW-informatie wordt gelezen met een speciale browser, zoals Netscape Navigator, NCSA Mosaic of Netshark.
Het WWW is een Hypertext navigatiesysteem waarmee het mogelijk is om het Internet grafisch en in multimedia-vorm (ook bewegende beelden en geluid) te bekijken. TOP


 

 


 • Generic placeholder image
  Floor Management Netwerk

  Floor is een platform over management en ondernemen door gebruik te maken van de mogelijkheden van internet.

  Floor beoogt een hulp te zijn bij het ontwikkelen van een doelgerichte strategie en de vertaling daarvan in praktische stappen.

  Op Floor.nl is in diverse categorien informatie te vinden voor managers en voor geïnteresseerden in management.

   

 • Generic placeholder image
  Nieuws en achtergronden

  Management is een veelomvattend vakgebied met raakvlakken in uiteenlopende vakgebieden, wetenschappen en ervarigen in veel van elkaar verschillende projecten.


Management- Goeroes

De top van de hedendaagse goeroes gelden Peter DruckerTom Peters en Michael Porter. Drucker is de grijze eminentie onder de goeroes. Zelfs op hoge leeftijd was hij tegen flinke honoraria nog actief met lezingen etc. Porter en Peters zijn  wereldbekend en hun optredens gaan gepaard met telecommunicatie, glitter en veel marketing-geweld. De verpakking doet veel sinds de jaren negentig.

Go guru
Card image cap
Taal & Jargon
De taal in de taal - het jargon van de vakspecialist. Of het nu econoom, technicus en/of sporter is zij verstaan alleen hun vakgenoten goed.

Go Jargon
Card image cap
Veranderen & Verbeteren

Metaforen, ervaringen en/of humor kunnen gebruikt worden management processen of de organisatie te verbeteren. Hier worden triggers daartioe gegeven.

Animal Org
The missing link tussen
Organisatietheorie en dierenwereld

Go Animal Org

Naar een idee van


Generic placeholder image
dr.ir. Jules Verlaan
e: JVerlaan@floor.nl


Over ons


Floor is in 1995 als goeroe-site op het WWW gestart bij XS4ALL. Het was een samenwerkingsverband van verschillende management-consultants. Het doel was en is om business te ontwikkelen op basis van internetfaciliteiten. Nu heel gewoon, toen nog een belofte.

Gebroken Nieuws


Nieuws

Op de elektronische snelweg is het nooit saai. Zie het Nieuws.
Ook in de bouw en bij bouwgerelateerde ondernemingen is altijd wel iets nieuwswaardig. Ook kunnen het tips zijn waar eenieder zijn voordeel mee kan doen. U leest het hier.

placeholder image

 

Opinie

Voor een beter begrip van de wereld om u heen is het waardevol om beargumenteerde meningen van andere te vernemen. Zie Opinie
placeholder image

Contact Us


Redactie Floor
e: redactie@floor.nl